Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

Kalendarium Sekcji - luty 2018 roku

Zachęcamy do zapoznania się z Kalendarium Sekcji - luty 2018 roku.

więcej

Spotkanie z SSO Beatą Piwowarską - Sekcja Prawa Własności Przemysłowej zaprasza

Przewodnicząca Sekcji Prawa Własności Przemysłowej Monika Witkowska serdecznie zaprasza na spotkanie Sekcji. Tematem spotkania będą proponowane zmiany w kpc i ocena ich wpływu na orzecznictwo w sprawach własności przemysłowej oraz kwestia powstania sądów własności intelektualnej. Spotkanie odbędzie się 8 lutego br. o godzinie 17.00.

więcej

Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych na esej pt.: "Rola adwokatów w życiu społecznym”

Zgodnie z zapowiedziami, z okazji 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej, Naczelna Rada Adwokacka zorganizowała konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych na pracę pisemną, w formie eseju, pt.: „Rola adwokatów w życiu społecznym”.

więcej

Sprawozdanie o wykonaniu obowiązku doskonalenia zawodowego w 2017 roku

Szanowna Koleżanko,
Szanowny Kolego,

Komisja Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie przypomina, iż zgodnie z § 2 Uchwały nr 49/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 13 listopada 2015 r. „O doskonaleniu zawodowym adwokatów”, obowiązkiem doskonalenia zawodowego objęci są wszyscy adwokaci wykonujący zawód i prawnicy zagraniczni z UE, z wyjątkiem adwokatów, którym nadano stopień naukowy doktora habilitowanego.

więcej

Biuro podawcze w dniu 3 lutego 2018 r.

Okręgowa Rada Adwokacka uprzejmie informuje, że w związku z tym, że termin na składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego w 2018 r. na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy Prawo o adwokaturze, upływa w sobotę 3 lutego 2018 r., biuro podawcze w Al. Ujazdowskich 49 będzie tego dnia czynne w godzinach 9.00-14.00.

 

X Jubileuszowy Otwarty Zimowy Turniej Tenisowy Adwokatów

Komisja Integracji Środowiskowej Kultury i Sportu Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie informuje, że „X Jubileuszowy Otwarty Zimowy Turniej Tenisowy Adwokatów”, odbędzie się w dn. 27-28 stycznia 2018 r. na kortach Klubu Tenisowego Legia, ul. Myśliwiecka 4A, w Warszawie.

więcej

Wolne miejsca - szkolenie „Applying the Charter of Fundamental Rights of the European Union”

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie dysponuje wolnymi bezpłatnymi miejscami na szkolenie „Applying the Charter of Fundamental Rights of the European Union”.

więcej