Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

Uchwała ORA w Warszawie z dnia 24 maja 2017 r. w przedmiocie zakazu stosowania tortur i dostępu do pomocy adwokata w razie zatrzymania osoby podejrzewanej o popełnienie czynu zabronionego

24 maja br. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie podjęła uchwałę w przedmiocie zakazu stosowania tortur i dostępu do pomocy adwokata w razie zatrzymania osoby podejrzewanej o popełnienie czynu zabronionego. Pniżej treść uchwały.

więcej

Uchwała nr 230/2017 ORA w Warszawie w przedmiocie wysokości zaliczek na opinie biegłych jako wspólne stanowisko ORA w Warszawie oraz Sekcji PPC.

10 maja br. Okręgowa rada Adwokacka w Warszawie podjęła uchwałę w przedmiocie wysokości zaliczek na opinie biegłych jako wspólne stanowisko ORA w Warszawie oraz Sekcji PPC. Poniżej treść uchwały.

więcej

Stanowisko Sekcji Prawa Gospodarczego i Handlowego

Poniżej zamieszczamy stanowisko Sekcji Prawa Gospodarczego i Handlowego  dot. projektu zmiany ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej z 20.01.2017 r.

więcej

Komunikat w związku z dzisiejszymi zatrzymaniami warszawskich adwokatów

W związku z dzisiejszymi zatrzymaniami warszawskich adwokatów Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wydała nastepujący komunikat.

więcej

Uchwała ORA w Warszawie w przedmiocie reformy sądownictwa

Na posiedzeniu w dniu 10 maja br. ORA w Warszawie podjęła przez aklamację uchwałę w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ustroju sądów powszechnych i niektórych innych ustaw oraz wątpliwości proponowanych przepisów z Konstytucją RP.

więcej

Polsko-Angielski Dzień Prawniczy - 15 maja 2017

Bar Council of England and Wales, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie oraz Fundacja Adwokatury Polskiej serdecznie zapraszają na Polsko-Angielski Dzień Prawniczy. Wydarzenie poświęcone jest zagadnieniom wzajemnej współpracy w sprawach karnych i rodzinnych. Polscy i angielscy adwokaci spotkają się, aby podzielić się swoimi praktycznymi doświadczenia w prowadzeniu spraw z elementami transgranicznymi pomiędzy obiema jurysdykcjami.

więcej

Kongres Prawników Polskich – 20 maja br. w Katowicach

Kongres Prawników Polskich odbędzie się 20 maja br. w Katowicach. Organizują go: Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Naczelna Rada Adwokacka oraz Krajowa Rada Radców Prawnych. Adwokaci i aplikanci adwokaccy zaproszeni są do udziału w Kongresie. Rejestracji można dokonać na stronie: http://kongresprawnikow.info/ Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wpłaty w terminie określonym w mailu potwierdzającym rejestrację. Wszystkie dane potrzebne do dokonania tej wpłaty zawarte są w mailu z potwierdzeniem.

więcej