Faktury należy wystawiać na:

Izba Adwokacka w Warszawie

00-536 Warszawa

Al. Ujazdowskie 49

NIP 526-10-57-527